Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Z-BOX nově otevřené samoobslužné výdejní místo Zásilkovny v obci (2.95 MB)

Krušnohorské výletní noviny (3.36 MB)

Finanční úřad pro Karlovarský kraj - informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí (osvobození dle z. č. 338/1992 Sb. v platném znění) (244.64 kB)

===============================

ČEZ Distribuce odstávky

Odstávka 1.10. 2021 část obce Kamenec (102.48 kB)

 

Odstávka 5.10. 2021 části obce Boč, a Smilov (182.59 kB)

 

Odstávka 12.10. 2021 části obce Malý Hrzín, Smilov a Srní (98.46 kB)

===============================

úřad práce-poradenství a pomoc při hledání zaměstnání

Od 22.02.2020 město Ostrov, jako obec s rozšířenou působností, po splnění všech legislativních náležitostí, z důvodu bezpečnosti silničního provozu provozuje v naší obci Stráž nad Ohří, na komunikaci č. I/13 radar obousměrného úsekového měření rychlosti projíždějících vozidel.

===========================Vývoz bezodtokových jímek-informace pro občany

==================================

Od 1.10. 2020 staví ve Stráži nad Ohří  nová autobusová linka Pernink - Praha

Aktuální jízdní řád autobusové linky Pernink-Praha provozovatel Eduard Krása - Krásabus (100 kB)

 

Ceník linky Pernink-Praha

==================================

Vyhlášení Národní přírodní rezervace Nebesa s účinností od 1.8. 2020

 

Vyhláška č. 324/2020 sb.,o vyhlášení Národní přírodní rezervace Nebesa a stanovení jejich bližších ochranných podmínek

 

NPR Nebesa, orientační grafické zobrazení

==================================

jízdní řád autobusy 2020

=================================

Bezpečnostní desatero - jak předejít vzniku požárů

=================================

Výpis z analýzy vzniku mimořádných událostí a krizových situací pro obec Stráž nad Ohří /viz 2 odkazy níže/

 

Přehled rizik ohrožujících obec Stráž nad Ohří

 

Mapa ohrožení obce Stráž nad Ohří

=================================

Obvodní lékař Mudr. František Hynek

z technických důvodů  ordinuje pouze

v ordinaci v Ostrově.

V případě potřeby máte možnost objednat si termín návštěvy u lékaře. 

Recepty na léky

Recepty je možné získat elektronickou cestou a to na emailové adrese 

medhynek@seznam.cz

většinou ještě ten samý den Vám bude zaslán e-recept s čárovým kódem, ten si můžete vytisknout, případně pokud používáte email i na mobilním telefonu, stačí když jej v lékárně zobrazíte - v lékarně si načtou jen čárový kód - není tedy třeba tisknout.

recepty je možné objednat i v provozní době místní knihovny. Každou středu od  15:00 do 17:00.

Ordinační doba Mudr.František Hynek  ordinace Ostrov

 

==================================

 

Dotace získané v  roce 2019

http://www.kr-karlovarsky.cz

http://www.zivykraj.cz

 

Vydání Pamětní knihy Krondorf-Korunní v českém jazyce bylo spoluvinancováno :

 

- Karlovarským krajem prostřednictvím účelové neinvestiční dotace z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na vydávání neperiodických publikací

 

- Česko - německým fondem budoucnosti, nadační fond prostřednictvím účelového neinvestičního příspěvku 

==================================

Dotace získané v  roce 2018

http://www.kr-karlovarsky.cz

http://www.zivykraj.cz

Informace o dotaci na  zateplení školy

Informace o dotacích na kompostéry a štěpkovač

 

Nová služba pro osoby se specifickým zdravotním postižením zřizovaná u HZS Karlovarského kraje - odkaz níže

http://bezport.kr-karlovarsky.cz/navody/nova-sluzba-pro-osoby-se-specifickym-zdravotnim-postizenim

==================================

Linka pomoci seniorům

==================================

úřední adresa ohlašovny a doručovací pošty

Vývoz popelnic, který je  smluvně sjednán  1 x za 14 dní  bude   nadále  prováděn ve čtvrtek každý sudý týden

Ceník  za  odvoz komunálních odpadů  pro rok  2021

ceník ročního poplatku za vývoz komunálního odpadu pro rok 2021

==================================