Obsah

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat

 • ústně – v kanceláři Obecního úřadu Stráž nad Ohří
 • písemně – osobně v kanceláři Obecního úřadu nebo poštou na adresu:
  Obecní úřad Stráž nad Ohří
  Stráž nad Ohří 21
  363 01 Stráž nad Ohří
 • e-mailem: obecstrazno@volny.cz
 • elektronickým podáním: obecstrazno@volny.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 353 893 159 

úřední hodiny kanceláře Obecního úřadu Stráž nad Ohří
Pondělí 7.00 - 11.30 12.30 - 17.00
Středa 7.00 - 11.30 12.30 - 17.00