Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

 

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1.

Název

Obec Stráž nad Ohří

2.

Důvod a způsob založení

Obec Stráž nad Ohří vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 3.

Organizační struktura

Samospráva
Zastupitelstvo - 9 členů

Státní správa
Ing. Jana Viková - starostka
Jaroslav Douda  - místostarosta
Dagmar Bělohoubková - účetní, ohlašovna
 

4.

Kontaktní spojení

Obecní úřad Stráž nad Ohří
Stráž nad Ohří 21
363 01 Ostrov

Telefon:       353 893 159    
Kancelář starosty: 353 893 159 mobil: 725 051 077
Kancelář: 353 893 159    
Fax: 353 893 159    
E-mail: obecstrazno@volny.cz
Internet. stránky: www.straznadohri.cz

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Stráž nad Ohří                                               Stráž nad Ohří 21
363 01 Ostrov

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Stráž nad Ohří
Stráž nad Ohří 21
363 01 Ostrov

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí 7.00 - 11.30 12.30 - 17.00
Středa 7.00 - 11.30 12.30 - 17.00

4.4.

Telefonní čísla

Kancelář
Tel: 353 893 159
Fax: 353 893 159
Kancelář starosty
Tel: 353 893 159
Mobil: 725 051 077
e-mail: obecstrazno@volny.cz

4.5.

Čísla faxu

Fax: 353 893 159

4.6.

Adresa internetové stránky

www.straznadohri.cz

4.7.

Adresa e-podatelny

obecstrazno@volny.cz

4.8.

Další elektronické adresy

datová schrának  ID: q4sb47y

5.

Bankovní spojení

Komerční banka a.s
číslo účtu/kód banky: 4729341/0100

6.

00255009

7.

DIČ

CZ 00255009

8.

Dokumenty


GDPR oznámení pověřence


 

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Seznamy hlavních dokumentů

8.2.

Rozpočet

Rozpočet obce Stráž nad Ohří na rok 2020

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2018

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2014

Rozpočet na rok 2013

Rozpočet na rok 2012

Rozpočet na rok 2011                                     

Rozpočet na rok 2010
Rozpočet na rok 2009
Rozpočet na rok 2008
Rozpočet na rok 2007
Rozpočet na rok 2006

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře , které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Stráž nad Ohří

Ohlášení drobné stavby

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les Přiznání k místnímu poplatku ze psů
Povolení pálení ohně
Žádost o poskytnutí informací
Žádost o užívání veřejného prostranství - umístění skládky
Žádost o povolení ke zvláštnímu uľívání komunikace - umístění rekl...
Žádost o vydání povolení k užívání veřejné zeleně
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace pro umístění rekla...
Žádost o pronájem obecního bytu
Žádost o nájem bytu
Potvrzení o řádné úhradě nájemného
Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostoru
Oznámení údajů pro stanovení ročního poplatku za malé zdroje zneči...
Žádost o zápis do evidence samostatně hospodařícího rolníka
Žádost ke zrušení zvláštního užívání komunikace - vyhrazeného park...
Přiznání k místnímu poplatku z ubytovacích kapacit
Žádost o souhlas ke konání akce se zvířaty
Žádost o povolení užívání vyhrazeného parkovacího místa
Žádost o prodloužení povolení vyhrazeného parkovacího stání pro in...
Přihláška dítěte do předškolního zařízení
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
Ohlášení informačního, reklamního a propagačního zařízení
Žádost o osvobození od hrazení příspěvku

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Informace pro řešení životních situací můžete získat v kanceláři Obecního úřadu Stráž nad Ohří

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy

Obec Stráž nad Ohří vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.            zde

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy       zde

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Stráž nad Ohří poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2009
Výroční zpráva za rok 2008
Výroční zpráva za rok 2007
Výroční zpráva za rok 2006
Výroční zpráva za rok 2005